Skip to main content
sustainability_CELSIOR_WEBSITE_PREVIEW_2000x550

Denken aan de toekomst

Duurzame ontwikkeling staat centraal bij Celsior. Zo blijft Celsior de milieuprestaties van de producten, diensten en industriële activiteiten verbeteren, maar Celsior heeft daarnaast ook een duurzaam ontwikkelingsbeleid ingevoerd dat gericht is op de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Alle nieuwe producten die door Celsior worden ontwikkeld, moeten voldoen aan onze vereiste om het milieu te beschermen.

Met deze innovaties willen we hulpbronnen optimaliseren die worden gebruikt om de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties te behouden. Kortom, bij Celsior blijven we doen wat we altijd hebben gedaan: het milieu centraal stellen, onze focus leggen op innovatie en nadenken over de toekomst.

Energieverbruik


Efficiëntie & energiebesparing

Door het hoge rendement van Celsior-producten kunt u uw energieverbruik verlagen en uw onderhoudskosten optimaliseren. Bovendien zijn er technologieën geïntegreerd om het energieverbruik te verlagen (EC-motoren, frequentieregelaars op compressoren, zwevende condensatiedruk, warmteterugwinning met behulp van een warmtepomp, specifiek algoritmes voor een optimale regeling).

Controle en regulering

Celsior biedt u ook een uitgebreid aanbod van oplossingen in verband met regelgeving om de energie-efficiëntie en intelligent beheer van het verbruik te combineren.


Innovatieve producten gericht op energiebesparing


Celsior werkt samen met klanten om de operationele kosten en de impact op het milieu ondanks de stijgende energieprijzen te verminderen, het energieverbruik te verhogen door langere openingstijden van de winkels en het aanbod van koelproducten voortdurend uit te breiden. Voor deze uitdagingen biedt Celsior innovatieve oplossingen zoals het CO2OLtec® Evo-systeem, dat het natuurlijke koelmiddel CO2 gebruikt om klanten te helpen hun energiekosten tot 30% te verlagen ten opzichte van transkritische standaardsystemen.

co2oltec_evo-logo-transparent-400x280

Alle CO2-verdampers van 60 bar werken nu met een expansieventiel & vloeistofleiding van 90 bar voor meer flexibiliteit in de werking.

De nieuwe F-Gas-verordening (EU/517/2014) is op 9 juni 2014 in werking getreden en sinds januari 2015 van kracht. Vanaf dat moment wordt de beschikbaarheid van nieuwe gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), en met name fluorkoolwaterstoffen (HFK's), door middel van een "cap and phase-down"-mechanisme in de 28 landen van de Europese Unie (EU) beperkt. In de onderstaande afbeelding staan de tijdslijn en de afzonderlijke stappen voor deze beperking; hiermee moeten de HFK-voorraden in 2030 met 79% zijn verlaagd.

Voor het eerst legt de nieuwe verordening beperkingen op aan het volume van de HFK's die mogen worden geproduceerd en ingevoerd. De beperkingen hebben betrekking op de totale plaatsing van HFK's in bulk (in CO2 -equivalent) op de markt, en zal vooral van invloed zijn op stoffen die op basis van hun directe emissiepotentieel de grootste invloed hebben op de opwarming van de aarde. Als gevolg daarvan zullen HFK's met een gemiddeld tot hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) minder vaak worden gebruikt. Verwacht wordt dat een verminderde beschikbaarheid snel zal leiden tot aanzienlijke prijsstijgingen voor HFK's met een hoger GWP-gehalte.

hfc-reduction-graph

Naast het geleidelijk afbouwen zal de verordening beperkingen en verboden opleggen voor het gebruik van HFK's in bepaalde toepassingen, wat in feite zal leiden tot de geleidelijke eliminatie van HFK-koelmiddelen met een hoge GWP-waarde, zoals R404A en R507. Op enkele kleine uitzonderingen na blijven delen van de vorige F-Gas-verordening (EG/842/2006), zoals het bijhouden van registers, lektests en certificering van bedrijven en personeel, grotendeels ongewijzigd.

Temperatuurprestaties meten

Celsior verklaart dat de temperatuurprestaties van de vitrine voldoen aan de norm ISO 23953, die de vereisten en testvoorwaarden voor koelvitrines bepaalt.

ISO 23953 - Classificatie, vereisten en testvoorwaarden van koelvitrines

Koelvitrines zijn geclassificeerd volgens de norm ISO 23953. Deze norm definieert de classificatie, vereisten en testvoorwaarden voor representatieve koelvitrines met inbegrip van de minimumgrootte van de testruimte, de luchtstroom langs de zijkanten, de lichtintensiteit, de temperatuur- en bevochtigingsregeling en gekalibreerde metingen.

Dankzij ISO 23953 kunnen klanten de temperatuurclassificatie volgens dezelfde testprocedure vergelijken voor alle fabrikanten in Europa die zich strikt aan de norm houden.

Vereisten en inrichting van de klimaatruimte

ISO 23953 definieert nauwkeurig de vereisten en toleranties van klimaatruimtes, inclusief:
 • Grootte van de ruimte
 • Luchtstroomsnelheid en -richting langs de zijkant ten opzichte van de vitrine
 • Kalibratie van de meetapparatuur
 • Locatie van de vitrine in de temperatuurgeregelde ruimte
 • Kleur van de ruimte en lichtintensiteit

celsior-testing-room-graphic
Voorbeeld van Celsior-testruimte. In de bovenstaande afbeelding ziet u hoe een temperatuurgeregeld ruimte voor het testen van de koelapparatuur eruit ziet.

Temperatuurklasse - beschrijft de temperatuurprestaties in de vitrine

De temperatuurprestaties worden getest in een vitrine met productsimulatiedummy's die M-package worden genoemd. Het M-package simuleert de thermische eigenschappen van vleesproducten.

De temperatuurprestaties van een vitrine betekenen:

 • Hoe goed kan de vitrine de temperatuur van een gekoeld of bevroren product vasthouden? Simulatiedummy's in een laboratoriumklimaat
 • Hoe klein is de afwijking van de opslagtemperatuur in de vitrine van de productsimulatiedummy's in een laboratoriumklimaat?
 • Temperatuurprestaties worden getest door het simuleren van verschillende gebruiksmogelijkheden: winkel gesloten (licht uit, nachtgordijn naar beneden, deur wordt niet geopend), winkel open en vitrine in gebruik (deuren / afdekkingen lang open), winkel open en consumenten pakken producten (gewone deur / afdekking open)

Er zijn drie temperatuurgroepen: Lage, middelhoge en hoge temperatuur. Deze groepen zijn opgesplitst in verschillende temperatuurklassen die worden aangeduid met een nummer dat volgt na de groepsletter: Voorbeeld M2. Hoe hoger het getal, hoe groter het verschil tussen de laagste temperatuur van het M-package en de hoogste temperatuur van het M-package.

Voorbeeld: "Temperatuurklasse M2"
(Temperatuurklasse 2 middelhoge temperatuur)
Warmste M-package: max. +7°C
Koudste M-package: min. -1 °C

Verband tussen klimaatklasse en temperatuurklasse

De temperatuur in een vitrine wordt sterk beïnvloed door de temperatuur en luchtvochtigheid in de omgeving en daarom is de temperatuurklasse alleen nuttig als deze aan een klimaatklasse is gekoppeld. Daarom bestaat de volledige verklaring van een vitrine altijd uit klimaatklasse en temperatuurklasse.

Voorbeeld "3M2" (bij klimaatklasse 3 bereikt de vitrine de temperatuurprestaties van M2)
3 = klimaatklasse (bepaalde omgevingstestvoorwaarden tijdens de test)
M2 = temperatuurklasse (opgegeven hoogste en laagste temperatuur van het M-package)

Laboratorium vs. gebruik in een echte winkelomgeving

Volgens bijlage B van norm ISO 23953-2 zijn er grote verschillen in de werkingsomstandigheden tussen gebruik in een laboratorium en in een winkel, met name bij remote vitrines. In de volgende paragraaf wordt het verschil met de toepassing in de praktijk beschreven en uitgelegd.


Verschil tussen gegevens bij gebruik in laboratorium en in een winkel voor remote vitrines

De omstandigheden van een remote vitrine in de winkel wijken sterk af van de omstandigheden in een lab. Meestal zijn vitrines in een winkel multiplex en tegen een muur geplaatst, en zijn de omgevingscondities lager. Wanneer we labgegevens direct voor remote vitrines gebruiken, zou dat leiden tot een te groot leidingwerk en te grote compressorsystemen. Op basis hiervan geeft Celsior in de technische gegevensbladen voor E6 remote vitrines de afmetingen van compressorsystemen in een standaardconfiguratie bij de volgende voorwaarden in de winkel: 25 °C bij een relatieve vochtigheid van 60 % en 22 °C bij een relatieve vochtigheid van 55 %. Deze gegevens geven het compressorsysteem en het leidingwerk voor een optimale investering en levensduur.
Gebaseerd op de lange ervaring van Celsior in het ontwerp van koelsystemen is onze algemene aanbeveling:
 • Gegevens systeem, bij een toepassing van 25/60: Winkels met een warm klimaat, winkels met lastige klimaatomstandigheden, vitrine niet op een ideale plaats (hoge luchtvochtigheid, hoge temperatuur, dicht bij een deur etc...)
 • Gegevens systeem, bij een toepassing van 22/55: Winkels in Midden- en Noord-Europa, winkels met een gematigd klimaat (met luchtcondities en remote multiplex vitrines)

Technische gegevens voor stekkerklare vitrines

Voor een vergelijkbaar energieverbruik binnen het Celsior-aanbod specificeren we het energieverbruik voor de standaardconfiguratie van stekkerklare vitrines volgens ISO 23953 en omstandigheden volgens klimaatklasse 3. Dit maakt de gegevens vergelijkbaar; het werkelijke energieverbruik in een winkel ligt echter meestal lager.

Invloed van de installatie van de vitrine op de prestaties

De installatie kan grote gevolgen hebben voor de energie- en temperatuurprestaties. Er zijn een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de vitrines goed werken.
 • Installeer de vitrine niet buiten, of naast verwarmingsradiatoren of andere warmtebronnen.
 • Houd de afstand tot de wand aan die in de bedieningshandleiding wordt aangegeven.
 • Vermijd direct zonnelicht.
 • Houd de luchttoevoer en -afvoer vrij (alleen stekkerklare vitrines).

temperature-performance-graphic
Voorbeeld van een stekkerklare vitrine waarvoor een vrije luchtstroom aan de voor- en bovenkant van de vitrine nodig is.


Interne testen van Celsior

Voor een lange levensduur en een goede werking heeft Celsior interne normen voor robuustheids- en stresstests van zowel de vitrine als de componenten opgesteld.

Statische robuustheidstest

De sterkte van de vitrine en de legborden wordt getest door alle legborden enkele dagen lang met een bepaald gewicht belasten. De doorbuiging van steunen en legborden wordt onder belasting en na het ontlasten van de vitrine gecontroleerd. Alleen als de doorbuiging en vervorming van de vitrine binnen de kleine toleranties blijven die door de kwaliteitsafdeling van Celsior zijn vastgesteld, wordt de vitrine op de markt gebracht. Met hoge eisen aan de stabiliteit en sterkte van de vitrine zorgt Celsior voor een hoogwaardig product, dat veilig en stabiel is en jarenlang kan worden gebruikt.

Dynamisch testen van deuren en afdekkingen

Met de deuropeningstest is het mogelijk om binnen enkele weken een aantal jaren van de levensduur van onze deuren, scharnieren en handgrepen te simuleren. Tijdens de test wordt het systeem continu bewaakt en gecontroleerd op slijtage, breuk/beschadiging en vervorming. Het systeem doorstaat de interne kwalificatie alleen als het bestand is tegen meerdere gesimuleerde jaren van zwaar gebruik in een supermarkt. Bij dubbele glazen deuren heeft Celsior extra tests nodig om te garanderen dat de afdichting goed werkt en dat de deuren na enkele jaren geen condensatie tussen de glazen vertonen.

Verpakkings- en transporttest

Voordat een product op de markt wordt gebracht, voert Celsior een speciale verpakkings- en transporttest uit. Dit gebeurt met één of meerdere vitrines in een vrachtwagen die over een afgebakende weg met verschillende wegcondities rijdt. Na het transport worden de vitrine en de verpakking visueel gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat de vitrines in dezelfde staat bij onze klanten aankomen als ze in de fabriek zijn verpakt.

Werking van meubilair

 • Een meubelstuk dat uitsluitend is ontworpen om verse levensmiddelen op temperatuur te houden.
 • De opslagtemperatuur van het product moet verenigbaar zijn met de toepassingstemperatuur van het meubilair en aan de geldende wetgeving voldoen.
 • Het meubilair is ontworpen voor het behoud van producten en niet voor hun temperatuur. Voor dit doel:
 • PLAATS producten NIET bij een hogere temperatuur dan het meubilair.
  OVERSCHRIJD belasting en belastingslimieten NIET.
  LEES het etiket in de vitrine.
  BLOKKEER GEEN luchtinlaat- en uitlaatroosters.
  LAAT ruimte over tussen producten voor voldoende luchtcirculatie.
  ROTEER de producten regelmatig.

loading-limit-graphic

CE-certificering (Europese conformiteit)

De vitrines van Celsior voldoen aan de relevante normen of delen van normen zoals bevestigd in de CE-verklaring van overeenstemming:
 • ISO 23953-1 (Koelvitrines, algemeen)
 • ISO 23953-2 (Koelvitrines, vereiste)
 • EN 60335-1 (Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten. Veiligheid. Algemene vereisten)
 • EN 60335-2-89 (veiligheidsvereiste voor huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten, met name voor commerciële koelapparaten)
Voor maximale veiligheid zijn alle stekkerklare vitrines met ontvlambaar koelmiddel bovendien CE-gecertificeerd door een onafhankelijke instantie.

Fabriekscertificaten

Alle Celsior-fabrieken waar vitrines worden gemaakt, hebben een gecertificeerd kwaliteitsmanagement- en milieubeheersysteem.
 • EN ISO 9001 (Algemeen kwaliteitsmanagementsysteem)
 • EN ISO 14001 (Milieubeheersystemen)

EcoDesign: Een initiatief onder leiding van de Europese Unie

De implementatie van de EcoDesign richtlijn voor “gekoelde presentatie meubelen voor verkoopdoeleinden” werd in oktober 2019 goedgekeurd door de Europese Commissie. Per 1 maart 2021 zullen deze vereisten van kracht zijn. Deze richtlijn zal dan alleen van toepassing zijn op nieuw geproduceerde meubelen met koeling – niet gekoelde stellingen, rekken en de separate geïntegreerde koelmachines vallen onder andere voorschriften. De conformiteit wordt door de fabrikant bevestigd met de conformiteitsverklaring en met het verstrekken van technische gegevens aan een Europese database genaamd EPREL en de CE-markering. De lidstaten zullen een verificatieprocedure toepassen.

eu-flag-grass

Een duidelijke doelstelling

Het doel van de EcoDesign richtlijn is fabrikanten ertoe te bewegen energiezuinige producten te ontwerpen die de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van de producten verminderen.
Deze EU-richtlijn (Richtlijn 2009/125/EG) is een kader voor het definiëren van eisen ten aanzien van de levenscyclus van producten die in de handel worden gebracht. De richtlijn geldt voor alle energie gerelateerde producten (ErP) die worden verkocht in de huishoudelijke, commerciële en industriële sector.
In de loop der jaren is de richtlijn geëvolueerd door de toevoeging van nieuwe productcategorieën met als doel duurzame oplossingen te stimuleren, van ontwerp tot service en recyclebaarheid.

De vereisten

De directief stelt richtlijnen vast met betrekking tot:
 • Energie-labeling
 • Productontwerp
 • Levenscyclus van producten
 • Klantinformatie

Energie-labeling

Het doel van energie-labeling is tweeledig: het verschaffen van duidelijke, gemakkelijk te begrijpen labelinformatie over de energie-efficiëntie van het product en classificatie van producten op basis van hun efficiëntieniveau (van G tot A), met als uiteindelijk resultaat de markt de kant van de energiezuinigere producten op te duwen.

Alle Celsior-producten zijn klaar voor EcoDesign wanneer de verordening in maart 2021 in werking treedt.

Zowel de EcoDesign als de Energie labelingsvoorschriften zullen vanaf maart 2021 worden gehandhaafd. Dit geldt niet voor producten die vóór deze datum op de markt zijn gebracht. De volgende aanscherping van de regelgeving zal in 2023 in werking treden.

ecodesign-energy-label-detail

Het label

Elk nieuw koelmeubel wordt geleverd met een gedrukt label met informatie over het energieverbruik:

EcoDesign-energy-label-EN


Energie-efficiëntie-index

Om de energie-efficiëntieniveaus van de verschillende apparaten te kunnen berekenen, is een energieefficiëntie-index (EEI) geïntroduceerd.

Deze energie-efficiëntie-index geeft de verhouding weer tussen het in een laboratorium gemeten energieverbruik1 en een standaard energieverbruik per meubelcategorie2.

1 Gemeten onder ISO 23953-beoordelingsvoorwaarden
2 Dit standaard energieverbruik is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld op basis van verschillende bronnen (gegevens van de fabrikant, top 10-lijst, catalogi...) en niet alle zijn gebaseerd op de ISO-testnorm.

Er worden minimum prestatiedrempels vastgesteld en producten die niet aan deze EEI-drempels voldoen, mogen niet meer in de handel worden gebracht.

Voor de energie-efficiëntie-index zijn twee stappen gedefinieerd om verdere verbeteringen van de energieprestaties te plannen:


Vanaf 01.03.2021: EEI ≤ 100%
Vanaf 01.09.2023: EEI ≤ 80%

Voor de energie-efficiëntie-index (EEI) is de volgende formule vastgesteld:

energy-efficiency-index

AE is het jaarlijkse energieverbruik, Edagelijks s het energieverbruik gemeten over 24 uur
SAE Standard Annual Energy) is het standaard jaarlijkse energieverbruik, bepaald aan de hand van een benchmark van bestaande apparatuur, gedefinieerd op basis van categorie, type, temperatuurklasse, totale display oppervlakte

energy-effiency-categories

Levenscyclus van producten

Naast de eisen die op product ontwerpniveau worden gesteld, heeft de richtlijn eisen gesteld om de levensduur van producten na gebruik te volgen:
 • Beschikbaarheid van reserveonderdelen tot 8 jaar nadat de laatste unit in gebruik is genomen waarbij de fabrikant een lijst beschikbaar stelt via de website
 • Levering van reserveonderdelen binnen maximaal 15 werkdagen
 • Toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie op de website van de fabrikant vanaf maximaal 2 jaar na de eerste inbedrijfstelling
 • Vereisten voor ontmanteling voor materiaalterugwinning en recycling terwijl vervuiling wordt vermeden (ontwerp van apparatuur conform WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment/afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Vrije toegang tot informatie garanderen

In de verordening wordt een aantal documenten opgesomd die voor alle gebruikers van de in gebruik zijnde producten gemakkelijk beschikbaar moeten zijn.

Instructiehandleidingen en vrij toegankelijke websites moeten de volgende informatie bevatten:

    (a) de aanbevolen instelling van temperaturen voor een optimale conservering van levensmiddelen;
    (b) een schatting van het effect van de temperatuurinstellingen op de voedselverspilling;
    (…)
    (e) instructies voor de correcte installatie en het onderhoud door de eindgebruiker, met inbegrip van reiniging
    (f) voor integrale kasten: "Als de condenserspoel niet wordt gereinigd [de aanbevolen frequentie voor het reinigen van de condenserspoel, uitgedrukt in aantal malen per jaar], zal de efficiëntie van het apparaat aanzienlijk afnemen.";
    (g) toegang tot professionele reparatie, zoals internet-webpagina's, adressen, contactgegevens;
    (h) relevante informatie voor het bestellen van reserveonderdelen, zoals internetpagina's, adressen, contactgegevens;
    (i) de minimumperiode gedurende welke voor de reparatie noodzakelijke reserveonderdelen beschikbaar zijn;
    (j) de minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie;
    (k) instructies over hoe de modelinformatie in de productgegevensbank kan worden gevonden, zoals bepaald in Verordening (EU) 2019/XXX door middel van een weblink die verwijst naar de modelinformatie zoals opgeslagen in de productgegevensbank of een link naar de productgegevensbank en informatie over hoe de modelidentificatie op het product kan worden gevonden